Z kroniky Včelné díl VI – Zemědělství

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Zemědělství

Z našich zemědělců zůstává stále jediný samostatně hospodařící: Miluška Masáková se svým manželem Hláskem, zaměstnancem ČSD. Ostatní zemědělci se zapojili do JZD Boršov, později Planá. Zůstaly zahrady s ovocnými stromy a chov drobných zvířat, králíků, slepic a kachen. V posledních létech se v menším počtu chovají ovce pro vlnu, jejíž výkupní cena je lákavá. Zkrmuje se tráva a seno ze zahrad. Oblibu získal si též chov prasat pro výkrm a v některých domcích najdete domácí "uďárničky". Zkrmuje se kuchyňský odpad a šroty, které možno v obchodech nakoupit.