Z kroniky Včelné díl VI – Výkup ovoce

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Výkup ovoce

Úroda ovoce utrpěla dlouhotrvajícím suchem v době, kdy plody byly ve vývoji. Ovoce bylo drobné a málo-šťavnaté, rychle a brzy podléhalo hnilobě a zkáze. Jen v hlubších a vlhkých půdách sklízeno dostatek velkých a chutných plodů.

Naše organizace zahrádkářů vykoupila:


 698.70 kg borůvek      á Kčs 20.- za Kčs 13.974.--
 200.90 kg angreštu       "  6.-   "  1.205.40
 323.70 kg rybízu červeného   "  6.50  "  2.104.20
 327.70 kg rybízu černého    " 12.--  "  3.932.40
3.215.-- kg jablek NS padaných  "  0.90  "  2.893.50
              Celkem ...... za Kčs 24.109.50

Do výkupu přispěli též pěstitelé z Boršova a Vrábče, kde nebylo zřízeno výkupní středisko. U příležitosti 25. výročí trvání Svazu, obdržela organizace "Čestné uznání".