Z kroniky Včelné díl VI – Průmysl

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Průmysl

Pobočný závod KOH-I-NOORu na Včelné zaměstnává 18 až 20 žen a docilují výrobní obrat přes 1,5 milionu Kčs. Vedení závodu by mělo zájem o rozšíření výroby, které však je podmíněno získáním dalších výrobních prostor.

Obdobně je tomu u závodu Sigma, který převzal do plánu výrobu čistících stanic, mostových a jeřábových konstrukcí a komponentů pro AT. V dané situaci nelze rozšířit výrobní plochy a proto se s rozšířením výrobního programu ani v dalších letech neuvažuje. V závodě jsou organizovány čtyři pracovní brigády socialistické práce celkem se 103 pracovníky.

Závod Benzina nemá v provozu drážní vlečku. Její konečná kolaudace a uvedení do provozu je odloženo a podmíněno položením další třetí koleje nádraží Včelná.