Z kroniky Včelné díl VI – Pohostinství

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Pohostinství

Po dokončení výstavby nové mateřské školy dostává se do popředí volební program výstavba pohostinství a závodu veřejného stravování. S vedením Jednoty, LSD, Týn n.Vl. projednává se projekt a upřesňuje další postup. Se zahájením stavby se počítá v roce 1984 s celkovým nákladem přes 2 miliony Kčs. Objekt bude postaven na pozemku za nynějším pohostinstvím.

V měsíci říjnu byla obnovena fasáda stávající budovy. Práci provedli místní pracovníci pod vedením s. Píchy brigádně ve svém volném čase. Náklady uhradil ONV Č. Budějovice v účelové dotaci rozpočtu MNV.