Z kroniky Včelné díl VI – Národní směny

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Národní směny

Jako každým rokem zve i letos Národní fronta občany Včelné na jarní a podzimní směny, které mají zajistit některé nutné úkoly a hlavně úklid veřejných prostranství. V sobotu 23. dubna 1983 uklízely skupiny brigádníků na ohradě - skladu materiálu u prodejny Jednoty, čistily les a shromažďovaly železný šrot. Zahrádkáři pracovali na dokončujících úpravách svého "domku".

Podzimní směna v září byla věnována úpravě zahrady a lesoparku při nové mateřské škole a květinové výzdobě našich pomníků. Část brigádníků pracovala na úpravě komunikací. Postavena vodovodní pumpička v Nové ulici.