Z kroniky Včelné díl VI – Skládky odpadu

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Skládky odpadu

Náš okolní les, kdysi proslulý čistotou a známý jako ráj houbařů, skýtá v současné době obraz "smetiště". Okrajové části lesa jsou zavezeny nejen popelem, roštím všeho druhu, stavebním odpadem a harampádím všeho druhu. Přes veškeré zákazy nedaří se přimět některé občany, aby dbali na určitý pořádek. Jsou určeny skládky železného šrotu, v lese jsou jámy, které možno vyplnit, sklo patří do kontejneru, které jsou umístěny v Rožnově a budou i u nás.