Z kroniky Včelné díl VI – Výstavba v obci - Vodovod

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Výstavba v obci – Vodovod

Všechny akce jsou diskutovány při veřejných plenárních zasedáních rady MNV a byla o nich zmínka v kapitole činnosti národního výboru zde.

Nejvýznamnější akcí zůstává vybudování vodovodní sítě v celé obci. Tato práce je velmi naléhavá z toho důvodu, že značná část studní na Včelné ztrácí vodu, jednak v důsledku dlouhotrvajícího sucha, dále pak jako důsledek hloubení nových studní a stoupající spotřeby vody. Vodní prameny byly narušeny dolováním u Kamenného Újezda.

V tomto roce položeno kanalizační potrubí v ulicích: Tř. 5. května po východní straně silnice při chodníku, ul. Jiráskova, Lesní ulice, Rybákova, Husova, Tyršova a ul. Úzká, kde se též provádí její rozšíření. (ca o 1 m) Práce provádí zdejší závod SIGMA, materiál zabezpečuje MNV. Do konce roku 1983 položeno celkem 680 bm litiny průměru 150 mm a 3.060 bm PVC (PE) potrubí průměru 100 mm a čerpáno na tuto akci přes 1,5 milionů Kčs finančních nákladů. Zbývá ještě položit vodovodní potrubí v Lesní kolonii a v ulici Nové, v dalším roce pak po celé západní straně hlavní ulice.

Při hloubení se zemina ukládá při jedné straně ulice a zahrnuje se po odzkoušení úseku. Neukázněnost některých občanů projevila se tím, že do rýhy sypali odpad, zeminu i stavební suť ze svých dvorků. Na povrchovou úpravu výkopu sjednána četa z českobudějovické Věznice.