Z kroniky Včelné díl VI – Komunikace

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Komunikace

Na vodovodní síti položené již v minulých letech vznikají na mnohých místech poruchy na potrubí a voda se tlačí na povrch ulice, kde se rozlévá v mocných proudech. V ulici Gen. Sokolovského prýštila v prosinci voda na dvou místech a vytvořila pěknou klouzačku. V této ulici vznikají též propadliny v asfaltovém koberci nad kanalizačním vedením. Zřejmě nebyla zemina - hlína, nad kanalizací dostatečně udusána a povrch zpevněn, když byl v ulici pokládán asfalt.

Rovněž v Dlouhé ulici je vodovodní vedení často opravováno a ulice byla rozbahněná. Zlepšení přinesla kamenná drť, kterou byl povrch upraven.