Z kroniky Včelné díl VI – Veřejné osvětlení

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Veřejné osvětlení

V zájmu úspor elektrické energie ve veřejném osvětlení bylo v průběhu roku instalováno při hlavní silnici 21 sodíkových výbojek a nová svítidla. Postupně budou těmito světly vybaveny další ulice. Spotřeba elektrické energie u těchto výbojek je poloviční oproti dosavadním výbojkám rtuťovým. Finanční náklady na materiál pro tuto akci činí Kčs 41.433.- a byl kryt dotací ONV.