Z kroniky Včelné díl VI – Místní lidová knihovna

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Místní lidová knihovna

V průběhu roku byla též adaptována budova dřívější Mateřské školy ve Withanově ulici. Do nově upravených místností byla zatím přestěhována Místní lidová knihovna. Zařízení bylo doplněno z příspěvku odboru Kultury a školství ONV, Č. Budějovice. Nové umístění knihovny získalo větší a příhodnější prostory vytápěné akumulačními kamny a dostatečně světlé. Odpadá namáhavý výstup po strmých schodech, jak tomu bylo v budově pohostinství, kde knihovna byla umístěna v podkroví. Návštěvníci vstupují do předsíně, kde se přezouvají. V knihovně je čisto, teplo a útulné posezení při výběru četby. Výpůjční den je středa vždy od 14 hodin do 17 hod. O vzorné vedení pečuje dále s. Anna Housková ku spokojenosti návštěvníků i vedení MNV.

V roce 1983 je zapsáno 133 čtenářů dospělých a 134 mládeže. Knihovna byla obohacena o 235 svazků nových knih, 68 svazků bylo při stěhování knihovny vyřazeno jako poškozené a zastaralé. Knihovna je dotována částkou 2.000.- Kčs na nákup knih a Kčs 1.000.- na nákup časopisů. Obhajuje stále titul vzorné knihovny v celostátní soutěži.

V další činnosti uspořádány 4 besedy s dětmi naší Mateřské školky a školy v Boršově, 6 výstavek knih při významných událostech a 15 nástěnek. Kronikář vděčí za dobrou spolupráci při tvorbě kroniky.