Z kroniky Včelné díl VI – Rozhlas

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Rozhlas

Rozhlasové zařízení je z převážné části obce demontováno a již po 2 roky se nepoužívá. Napojena je toliko dolní část obce. Vybudování rozhlasového vedení je sice projednáváno v okresních složkách i u nás, ale stále se odkládá pro naléhavější úkoly a nedostatek finančních prostředků. Občané jsou zváni cyklostilovanými oběžníky.