Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – 35. výročí vítězného února

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

35. výročí vítězného února

Oslavy 35. výročí Vítězství československého pracujícího lidu spojené s plenárním zasedáním rady MNV v sále Kulturního domu dne 25. února 1983. Účast 43 občanů, 25 poslanců.

Vzhledem k mrazivému počasí - sníh a teplota venku -6 st.C. - bylo v Kulturním domě poněkud chladno i když bylo zatopeno v obou velkých kamnech. Podium kryla opona a občané se usadili u stolů poblíž kamen. Výzdobu připravil předseda kulturní a školské komise s. Stan. Pražák.

V úvodu přednesli kulturní vložku žáci a žákyně ZŠ z Boršova pod vedením učitelky s. Čížkové a s. Benešové. Recitace z veršů k oslavě únorového vítězství.

Schůzi řídil tajemník MNV JUDr. Frant. Vavroch. S. MAXA předal čestná uznání s. Mikšovskému a s. Mikšovské, s. Vrzalové za dlouholeté členství v KSČ a s. Pečové za záslužnou a dlouholetou činnost ve straně.

Předseda MNV s. Fríd seznámil přítomné s plněním volebního programu MNV v uplynulém období a podal stručný přehled o plánovaných úkolech v tomto roce. Tyto úkoly byly formulovány do socialistického závazku MNV a NF a budou rozpracovány do termínů.

Dále hovořil Ing. BUŠPEK, lektor OV KSČ, který podrobně rozvedl a specifikoval vývoj a výstavbu v naši vlasti od r. 1945 až do dnešní doby. Výstižně vyzdvihl vývoj ekonomiky a spolupráce socialistického tábora.

Ing. PECHA, náměstek předsedy ONV, Č. Budějovice shrnul průběh jednání a závěrem popřál všem složkám NV a NF plný úspěch v plnění vytýčeného programu.