Z kroniky Včelné díl VI – Oslavy MDŽ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Oslavy MDŽ

Na oslavu MDŽ pozvala naše ženy rada MNV spolu s VO KSČ a MV NF do Kulturního domu na sobotu 5. března. Od 17 hodiny vyhrávala k poslechu a tanci hudba kapelníka s. Diviše. Dík ženám za jejich práci tlumočil předseda kulturní komise s. Pražák. Veršované pásmo dětí ze ZŠ v Boršově patřilo hlavně maminkám a vyplnilo dobře program.

Naše ženy oslavují "svůj svátek" ještě v užším společenství svých organizací: Svaz žen a Baráčníci. Slavnost je spojena vždy s občerstvením a nechybí ani květiny!