Z kroniky Včelné díl VI – Májové oslavy

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Májové oslavy

Májových oslav vzpomenuto na plenárním zasedání 29. dubna 1983 a slavnost je popsána zde.

Naši občané manifestují při slavnostním pochodu ulicemi Čes. Budějovic v řadách svých spolupracovníků z podniků, kde jsou zaměstnáni, neb ve sportovních a zájmových útvarech. Jsme vlastně předpolím Čes. Budějovic.

Průběh oslav Vítězného února a slavných májových dnů se stává obdobím, kdy vystupuje do popředí socialistický vztah k práci a péče o zdravé životní popředí.