Z kroniky Včelné díl VI – VŘSR

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

VŘSR

Oslavy VŘSR spojené s veřejným plenárním zasedáním MNV vyzněly v mohutnou Mírovou manifestaci v sále Kulturního domu dne 4. listopadu. Průběh slavnosti je zapsán zde, jako náplň plenárního zasedání.

V neděli 6. listopadu večer šel lampionový průvod dětí se svými rodiči od budovy MNV k památníkům padlých vojínů a rudoarmějců. Průvod byl zakončen ohňostrojem.