Z kroniky Včelné díl VI – Boj za mír

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Boj za mír

Na Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, které se konalo v Praze ve dnech 21. až 26. června 1983 přijelo přes 2200 delegátů ze všech kontinentů a okolo dvou set zástupců mezinárodních nevládních organizací. Sál Paláce kultury v Praze byl naplněn do posledního místa. Obrovská byla účast mladých lidí. Hosté rozjeli se po skončení konference do všech koutů naší vlasti, aby poznali aspoň část života Československa. A co říkají naše děti i děti jiných zemí o míru?

"Mír - to je sluníčko nad dětskými hlavami,

mír - to je náruč naší zlaté mámy,

mír to je štěstí dětí v celém světě,

mír - to je louka, která stále kvete."

"Společně za svět bez válek!" to je heslo všech setkání zejména mladých lidí na celém světě. To je program, neb aspoň součástí programu, všech vládních návštěv v Praze, všech sjezdů i jiných setkání. V celém světě, i kapitalistickém, roste odpor širokých vrstev obyvatelstva proti horečnému zbrojení a sílí boj za mír! Prostý člověk nejlépe chápe nesmyslnost války a ničení hodnot, které vytvořil a které mu příroda poskytuje.

Svět v boji za mír

Na počátku roku sjíždí se do Londýna studenti z celé Británie k první celostátní demonstraci proti vládní politice jaderného zbrojení a omezení prostředků na školství a sociální účely.

Desetitisíce Australanů demonstrovaly v mnoha částech země proti rostoucímu nebezpečí jaderné války.

Velikonočních pochodů za mír zúčastnilo se jen v NSR přes 750 tisíc lidí bez ohledu na rozdílné politické názory a represe vlády. Miliony pracujících v NSR přerušily práci, aby vyjádřily rozhodný odpor proti zbrojení a rozmístění nových amerických jaderných raket. Ženy ve Velké Britanii demonstrují svůj odpor proti rozmístění jaderných amerických raket na základně v (?) uzavírají přístupové cesty stanovým táborem.

Mohutné demonstrace v Athénách a na území Řecka.