Z kroniky Včelné díl VI – Setkání vládních osobností

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Setkání vládních osobností

Na počátku ledna 1983 konalo se v Praze zasedání politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. V dalších dnech zasedal výbor ministrů obrany těchto států.

Československo navštívil v říjnu předseda rady ministrů Maďarské lidové republiky Györy Lázár, v Praze jednal s našimi státními činiteli předseda Grenadské vlády Mauric Bishop, uskutečnila se vládní setkání představitelů z NDR, Finska, Uruguaye, Zimbabwe (předseda národního svazu Robert Mugabe), delegace indického parlamentu, delegace Korejské lidově demokratické republiky. Také návštěvy představitelů z NSR měly za úkol najít cestu k vzájemnému dorozumění a navázání hospodářských styků jako s nejbližšími sousedy.

O prohloubení československo-sovětské spolupráce jednala na Pražském hradě delegace ze sovětského Svazu pod vedením předsedy rady ministrů SSSR Alexe Antonova.