Z kroniky Včelné díl VI – Angola

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Angola

Jednání v Angole zúčastnil se v dubnu náměstek ministerstva zahraničních věcí ČSSR Stanislav Svoboda, aby jednal o propuštění 64 československých občanů zadržených protivládní skupinou UNITA. V červenci se vrátilo 21 dětí, 17 žen a 7 mužů, po strastiplném putování africkými pralesy.