Z kroniky Včelné díl VI – Grenada

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Grenada

Dvacet válečných lodí USA v čele s letadlovou lodí Independence na příkaz prezidenta USA Ronalda Rogana přepadlo malý ostrovní státeček v Karibské oblasti s přibližně 120 tisíci obyvateli, Grenadu a okupovali celou zemi, aby tam vybudovali své vojenské základny. Agrese začala 23. října 1983 po předchozím zavraždění prezidenta Maurice Bishopa.