Z kroniky Včelné díl VI – Z SSSR

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Z SSSR

Generální tajemník ÚV KSSS Jurij Andropov byl jednomyslně zvolen předsedou prezidia Nejvyššího sovětu SSSR. Po zvolení s. Andropova konáno zasedání Nejvyššího sovětu SSSR, kde bylo zdůrazněno, že jádrem sovětské zahraniční politiky zůstává boj za mír a rozkvět sovětské socialistické společnosti. Na rozmístění nových amerických jaderných raket v západní Evropě odpověděl člen politického byra ÚV KSSS a ministr obrany SSSR maršál Dimitrij Ustinov. Z jeho odpovědi citujeme:

"Učiníme taková opatření, která vytvoří pro území USA a pro země, na nichž budou umístěny americké rakety, stejnou vojenskou hrozbu, jakou se USA snaží vytvořit pro Sovětský svaz a naše spojence."

Také něco radostnějšího: Stavba ropovodu "Družba" pokračuje v předstihu plánu. Sibiřská tajga ve své obrovské rozloze se stává evropskou zásobárnou zemního plynu nejen pro socialistické země, ale též pro západní státy. Těžba zemního plynu dosahuje v SSSR v tomto roce přes 600 miliard m3 plynu.