Z kroniky Včelné díl VI – Nezaměstnanost a drogy

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Nezaměstnanost a drogy

Nezaměstnanost v západních státech a USA stále stoupá. V zemích EHS dosahuje přes 10 % práceschopného obyvatelstva. Nejvíce postihuje mladé lidi do 25 let. Drogy a růst zločinnosti jsou průvodními jevy, které s nezaměstnaností souvisejí. Jak a čím, jakými zájmy, je řízena dnešní společnost, že nedovede se podělit o práci a její výsledky. Tak se zamýšlí prostý občan nad současným vývojem lidstva s obavami o jeho budoucnost. Rakety pro vesmír - ano! nikoli pro válku!