Z kroniky Včelné díl VI – Národní fronta

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Národní fronta

Závěry XVI sjezdu KSČ a postupového plánu OV KSČ a OV NF za podmínek v naší obci rozpracovány pro činnost místního výboru NF v obsáhlém programu do roku 1983. Je rozpracován v souladu s plánem činnosti a volebním programem Místního národního výboru.

Program rozpracovává úkoly všech složek a organizací, zabezpečení jejich plnění a kontrolu. Je shrnut ve třech základních bodech:

1/ zvýšení podílu ekonomického a sociálního rozvoje obce, další výstavby a zlepšení životního prostředí,

2/ prohloubení koordinace v politicko-výchovné práci,

3/ zkvalitnění politicko-organizátorské práce všech složek v obci. Zvláštní důraz je kladen na zapojení a práci s mládeží.

Úspěšnou práci NF dokazuje účast občanů na jarních směnách 23.4. a 14.5. Pracovalo 96 občanů, z toho 26 mladých. Sběru šrotu dne 24.4. se zúčastnilo 44 občanů. Tímto doplňujeme údaje o národních směnách zde.