Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Spolupráce s odd. VB

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Spolupráce s oddělením VB

Schůzi NF konanou dne 3.5.1983 navštívil náčelník obvodního odd. VB z Kamenného Újezda s. BOHDAL k projednání spolupráce příslušníků VB s organizacemi NF v naší obci. Spolupráce vychází ze smlouvy z roku 1982 uzavřené mezi úředními orgány - zejména s Místním národním výborem. Spolupráce s organizacemi se vyvíjí v MO SSM, ve Svazarmu, ČSPO a TJ Sokola. Jde zejména o to, aby byla odstraněna nevšímavost občanů k drobným přestupkům u mládeže, aby přátelskou domluvou byla výchova usměrňována. Jednotlivé organizace budou mezi svými členy působit přímo. Tato akce měla úspěch v mateřské škole, kde přednáškami a soustavnou výchovou vedou děti k tomu, jak se mají chovat na ulici a v každé společnosti. Již od malička musí se vychovávat k dopravní kázni.

Náčelník odd. VB v kam. Újezdě podá aspoň jednou do roka zprávu o trestní činnosti na veřejném plenárním zasedání ve Včelné, takže i veřejnost bude informována. V obci je tímto úkolem pověřen předseda komise veřejného pořádku s. npr. Jan VÍTOVEC, příslušník VB.