Z kroniky Včelné díl VI – Činnost komisí NV a organizací NF

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Činnost komisí NV a organizací NF

Záměrně uvádíme činnost komisí NV a organizací ve společné kapitole z toho důvodu, že akce komisí NV jsou podporovány místními organizacemi v dobré spolupráci a společně vytvářejí jeden celek.

Komise sociální a zdravotní

Má v rozpočtu MNV k dispozici na "doplňkovou péči" Kčs 20.000.-, které jsou určeny hlavně důchodcům přestárlým s nízkými důchody a v oblasti pečovatelské pro osoby osamocené a nemocné. V I. pololetí roku bylo rozděleno Kčs 11.000.- a příspěvek činil 200.-, výjimečně Kčs 400.- pro jednoho důchodce, celkem pro 42 důchodců. Z prostředků jsou též nakupovány dárkové balíčky k příležitostným oslavám a pro občany v Domovech důchodců. Finančně přispívá ČSŽ.

Předsedkyni této komise s. Marii Babkové podařilo se též získat pro důchodce poukazy na rekreaci, jako tomu bylo v roce minulém. Rekreovali se v týdnu od 3.3.1983 ss. Tružová Marie, Šlincová Marie, Vařilová Helena, Johaník Bohumil a Johaníková Marie v Zotavovnách ROH v Mariánských Lázních. Od 12.6. užil deštivý týden v těchto lázních rekreačně náš kronikář, což s povděkem zaznamenává. Od 8.5.1983 byla v České Skalici s. Kočerová Marie a s. Jaukerová Libuše, obě důchodkyně.