Z kroniky Včelné díl VI – SPOZ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

SPOZ

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti: Předsedkyně je s. Krepsová Zdenka. Spolupracuje s členkami komise sociální, s ČSŽ a ČČK. S nimi připravily dne 26. listopadu v sále Kulturního domu "Vítání nových občánků" Za celý rok narodilo se v obci jen 10 dětí, tedy sotva polovina počtu v letech dřívějších. Nové občánky uvítal do života tajemník MNV s. JUDr. František Vavroch obvyklým proslovem.

Prostorný sál dal příležitost k důstojné a působivé slavnosti ve shromáždění maminek i otců dětí. Z některých rodin doprovázely svá vnoučátka i jejich babičky. Nové občánky uvítaly též děti z mateřské školy pod vedením učitelek s. Marie Berchové a s. Stanislavy Šváchové. Slavnostní pořad pěkně zpestřily ve verších, kterými postupně jedno děcko za druhým pozdravilo ty nejmenší nové občánky. Na památku obdržela každá rodina pro své děťátko karafiát s blahopřáním a pěkným obrázkem, pamětní knížku a malého medvídka. Ukázky najdete v přílohách kroniky a fotodokumentaci v kronice Sboru.

Beseda s důchodci

Týž den odpoledne v širším rámci složek MNV a NF uspořádána "beseda s důchodci" rovněž v sále Kulturního domu. Bylo pozváno 245 důchodců, besedy se zúčastnilo jen 68 důchodců naší obce. Za MNV poděkoval tajemník MNV s. JUDr. Frant. Vavroch všem důchodcům za platnou účast a pomoc při akcích ve výstavbě obce, za MO KSČ s. Nejedlý, za sociální a zdravotní komisi s. Marie Babková v zastoupení SSM s. Hlachová Martina.

Výročí občanů

Na naše občany je pamatováno hlavně ve stáří a naše organizace, zvláště ženy, je neponechávají v osamocenosti. Přicházejí s přáním a vždy s nějakou pozorností. Své životní jubileum oslavili letošního roku:

90 let s. Kroneisl Frant., Mayer Frant.

85 let s. Škvorová Anežka, Moravcová Marie

80 let s. Babková, Pečová, Studenovská, Vaňková, Irra

75 let s. Irrová, Stuchlíková, Šerhaklová, Vojíková, Šíšová, Mojžíšová, Hůlková.

Své osmdesátniny dožila ve smutku naše občanka Marie Papoušková, neboť v ten památný den jí zemřel manžel.