Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – SČSP

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Svaz československo-sovětského přátelství

V historických únorových dnech roku 1948 konal se v Národním divadle sjezd, který sjednotil tehdejší společnost pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem a Svaz přátel SSSR a ustanovil Svaz přátel československo-sovětského přátelství. S vítězným únorem slaví letos výročí 35 let od svého založení.