Z kroniky Včelné díl VI – Školení funkcionářů

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Školení funkcionářů

Na školení přihlášeno 21 posluchačů, zejména bezpartijních, z toho bylo 12 poslanců MNV. Kursy prochází též činovníci v civilní obraně: pro širší veřejnost jsou pořádány přednášky: "Civilní obrana a upevňování obranyschopnosti ČSSR" dne 16.2.1983 a 9.6. "První pomoc a zdravotnická opatření při zasažení zbraněmi hromadného ničení" vždy v pohostinství Jednoty. Velmi čilá diskuze provázela přednášku "Atom ve službách míru" účast 13 funkcionářů dne 15.2. v rámci LA (Lidové akademie) Školení pořadatelů zábav a plesů za účasti lektora ONV dne 19.5.1983 v pohostinství Jednoty pro vybrané členy místních organizací.