Z kroniky Včelné díl VI – ČSŽ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Český svaz žen

V oblasti politicko-výchovné činnosti měly svoji účast na všech oslavách v obci, pokládají kytice květin k památníkům při slavnosti VŘSR a ošetřují květinové záhonky při těchto památnících. Besedovaly s dětmi v mateřské škole a k MDD zakoupily dětské knihy pro odměny vítězům. Přispěly k pořadu výročí 60 let založení TJ Sokol částkou Kčs 150.-, na Fond solidarity Kčs 200.- a na mírový kongres Kčs 100.- Tradiční je jejich ples a dětský karneval. Přednášky, divadlo ("Jitřní paní"), modní přehlídky a některé soudružky navštěvují v zimním období bazén a saunu. V plnění volebního programu odpracovaly 734 hodin a v údržbě prostranství a lesnictví 400 hodin. Organizují sběr kožek a společně s SČSP odvedly 11.244 kg železného šrotu a 600 kg papíru a textilií.