Z kroniky Včelné díl VI – ČČK

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Český červený kříž

K 30.6.1983 odchází ze své funkce předsedkyně s. Šanderová, zastupuje ji místopředsedkyně s. Opekarová. V průběhu roku organizovaly 3 přednášky, ve sběru léčivých rostlin odevzdaly 15.- kg sušených bylinek, do sběrny odvedly 120 kg papíru a 140 kg textilu, 200 kg železného šrotu. Členky jsou činné též v ostatních organizacích a pomáhají účinně při výstavbě obce v akcích MNV a NF.

MO ČČK obdržela od svého okresního výboru diplom "Vzorná organizace".