Z kroniky Včelné díl VI – Baráčníci

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Baráčníci

Obec "Baráčníků" Vitoraz: má 78 členů a ve své tradiční činnosti je velmi agilní. Hodnotí svoji práci v přesvědčení, že jen v míru mohou pracovat, vychovávat děti, vzdělávat se a najít smysl života.

Navštívili ples v Praze, župní ples v Čes. Budějovicích, kde mladí tančili českou besedu. Nechyběla jejich účast na oslavě 110. výročí založení obce Baráčníků v Kolíně, na slavnosti 50. výročí založení sdružení v Nemanicích a staročeských dožínek v Kamenném Újezdě. Pořádali staročeský ples, 1 pomlázkovou zábavu, 1 posvícenskou zábavu a baráčnický večírek. Mají svoji oslavu MDŽ při harmonice a s malým pohoštěním. Pamatují drobným dárkem při návštěvě svých nemocných tetiček. Přednášky a každým rokem zájezd pro své členy, tentokráte na Domažlicko. Návštěva divadla a pro tři starší tetičky obstarán týdenní pobyt v černovické ozdravovně s příspěvkem po 100.- Kčs. Na poslední cestě doprovází své sousedy a tetičky v tradičních krojích při smutečním obřadu. Čtyři členové jsou dobrovolnými dárci krve.

Ze svých fondů přispěly: na oslavu MDŽ pořádanou složkami NF Kčs 100.- , na Fond solidarity Kčs 100.- a župní organizaci Kčs 300.-.