Z kroniky Včelné díl VI – SSM

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

SSM

Svaz socialistické mládeže: má 35 členů, z nichž 22 jest organizováno přímo, ostatní organizováni ze škol a pracovišť. V reflektoru mladých je poukazováno na vyvážení popele a domovních odpadků do lesa. Mají zájem o čistotu v obci. Zařizují novou klubovnu, zatím používají místnost v bývalém Národním výboru. V zájmovém kroužku nacvičují hudební produkce. Pro děti na MDD uspořádali branný závod.