Z kroniky Včelné díl VI – ČSPO

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

ČSPO

Činnost ostatních organizací zůstává v rámci popisu za minulá léta. Dobré výsledky má družstvo mladých požárníků pod vedením s. Rožbouda. Záslužná je jejich práce na brigádách a při sběru železného šrotu.