Z kroniky Včelné díl VI – Mírové slavnosti Trocnov

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Mírové slavnosti Trocnov

Mírových slavností v Trocnově účastnilo se dne 25.6.1983 20 našich žen z různých organizací. "Pochod míru" měl sraz ve Srubci a dopravu zajišťovaly čtyři osobní automobily.

Zasedací místnost MNV uvolňuje předseda MNV pro místní organizace pro jejich schůze, pokud nemají svoji klubovnu. Mladí požárníci besedovali v MLK k "měsíci knihy". Na slavnostní schůzi oslavili 60 let požárního sboru.