Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Přednášky a školení

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Přednášky a školení

V oblasti kulturní činnosti organizována řada přednášek a školení s filmy neb diapositivy, jednak v rámci činnosti organizací NF, dále pak řízená přímo komisí pro kulturu a školství při MNV. S potěšením kvitujeme, že zájem o tyto akce stoupá, což projevuje se v účasti. Z nejzajímavějších titulů uvádíme:

13.6. Baráčníci "Historie jižních Čech" přednášel profesor Malkus o odboji proti nacistům v jižních Čechách.

23.6. ČČK - "Tloustnout znamená stárnout" pokračování na toto thema 7.9. přineslo zajímavé rady pro mladou i starší generaci.

12.9. Baráčníci "Jižní Čechy v 19. století"

13.10. ČSŽ - "Zdraví a hospodárné vaření". V rámci Lidové akademie uspořádáno celkem 7 přednášek s thematikou vztahů socialistické společnosti, řízení organizací a výchově mládeže. Zajímavé poznatky přinesla přednáška o "kriminalitě" a o "drogách".

24.2. ČSŽ v mateřské škole besedu o továrně v Březí dle naší kroniky.

8.3. SRPŠ pro maminky besídku v mateřské škole.

Děti z mateřské školy navštívily třikráte hvězdárnu a planetarium v Čes. Budějovicích. Prohlídly si provozovnu Koh-i-nor na Včelné, besedovaly s příslušníkem VB o dopravní kázni. Pro ně a také ostatní žáky ZŠ, promítány dětské filmy a dáno divadelní představení "Kouzelný klavír."

V MLK výstava knih k výročí SNP s ukázkami fotodokumentace naší kroniky.

ČSŽ za účasti ostatních složek NF pořádal "Seminář k současným politickým otázkám ve světě a výsledkům Světového kongresu žen v Praze" dne 12.4. v pohostinství Jednoty.