Z kroniky Včelné díl VI – Oslavy 60. výročí založení

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Oslavy 60. výročí založení TJ

Ve dnech 6. a 7. srpna 1983 slavila TJ Sokol Včelná 60. výročí organizované tělovýchovy ve Včelné. Výbor TJ pozval na tuto slavnost celou naši veřejnost vkusnými pozvánkami. Výtisk máme v příloze naší kroniky.

Slavnostní zahájení bylo v sobotu 6. srpna již v 8.30 hod. na stadionu TJ ve Včelné. Uvítáni hosté a představena družstva přihlášena k soutěži Tělovýchovných jednot. V 9 hodin začala soutěž XXV. ročníku přespolního běhu mužů o putovní pohár ONV České Budějovice. Běhu se zúčastnilo 27 závodníků, vítězem byl Linhart Jindřich z RH Praha. Následoval XIII. ročník přespolního běhu mužů starší kategorie o putovní pohár MNV Včelná. Vítězem se stal Jan Bambula z Čes. Budějovic. Účast 7 závodníků.

Memoriál Jana Housky

Následoval turnaj v kopané "Memoriál Jana Housky". Přišli si na své - nejen družstva starších, těch dříve narozených, mezi nimi i pamětníci prvých začátků kopané na Včelné t.zv. "stará garda", také i současní úspěšní hráči kopané, dorost a žáci.

Škoda, že brzy po ránu se spustil dešť, který v pozdějších hodinách zesílil a mnoho sportovního klání pokazil. Terén byl bahnitý a mnoho fandů dešť odradil.

V utkání "staré gardy" hrála Včelná s Kamenným Újezdem s výsledkem 0 : 3. Muži nad 33 let: hráči Včelné oddílu A proti Včelné odd. B (druhý oddíl). Dorostenci a žáci pro silný dešť zápas nedokončili.

Průběh oslav i zápasů řídil s. František Vavroch st., JUDr. František Vavroch, Beníšek František ml., Urban Boh.

V sobotu v 17 h. byla v pohostinství Jednoty uspořádána "slavnostní schůze", která soustředila sportovní veřejnost Včelné na přátelskou debatu a posezení a pohoštění. Zúčastnili se jí nejstarší členové Sokola, pamětníci trvalého úsilí a práce od založení TJ až po dnešní dny. hodně se vzpomínalo. Besedu zahájil s. Urban Bohuslav, nastínil program TJ do budoucna a důležitost některých opatření, které k tomu povedou. S. Frant. Vavroch mluvil o současném stavu, o nutnosti umístit v areálu budovy trvale pečlivého sokolníka, který by zajistil i možnost využití prostorů pro ubytovnu Čedoku, jak tomu bylo dříve. Tímto řešením by se dala podstatně vylepšit finanční základna TJ.

V diskuzi přispěli svými náměty ss. Školák, Kubašta, Beníšek a Kreps. Za Okresní výbor STV zúčastnil se s. Korbel a s. Janda. Místní národní výbor zastupovali s. Čapek, s. Fríd, a s. Nejedlý za MO KSČ.

Po slavnostní schůzi pokračoval v sále Kulturního domu "společenský večer" za bohaté účasti sportovní veřejnosti také okolních tělovýchovných jednot. K tanci hrála taneční skupina "Metroklub". K zábavě přispěla bohatá tombola.

V neděli 7. srpna pokračoval "sportovní den" na stadionu TJ Včelná. Po oba dny od 9.00 do 17.00 hodin uspořádána v tělocvičně TJ výstava o historii 60. let Tělovýchovné jednoty. Vystaveny četné soutěžní poháry, trofeje a pamětní knihy s obrazovou dokumentací.