Z kroniky Včelné díl VI – TJ Sokol

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

TJ Sokol - Činnost

Ke konci roku má Tělocvičná jednota Sokol Včelná 123 členů včetně žactva. Z toho počtu je 43, mužů, 12 žen, 16 dorostenců, 6 dorostenek a 26 žáků a 20 žaček. I přes nárůst nových členů, převážně z řad mladých, poklesla členská základna oproti roku 1982 o 10 členů. Vesměs jde o přestálé a přispívající členy. Tato situace byla částečně ovlivněna zvýšením členských příspěvků. Tito starší členové - i když se nevěnovali aktivnímu výkonnému sportu, budou jednotě chybět, poněvadž každá společenská organizace potřebuje mít určité zázemí ze členů starších. Někdo přec musí těm mladším fandit a je povzbuzovat a kolem hlavní sportovní činnosti je stále ještě dosti úkolů, které organizace musí plnit. (brigády, organizační činnost)

V oblasti výkonnostního sportu se nejlépe dařilo oddílu kopané, který nesl tíhu činnosti celé TJ. Oddíl mužů vyhrál svou skupinu okresní soutěže 1982/83 a postoupil do okresního přeboru. Rovněž se daří zajistit pravidelnou činnost družstev mládeže i když zde jsou největší potíže a starosti, chybí trenéři a vedoucí. Oddílu metané chybí širší základna pro rozvoj činnosti.

Stále není dořešena finanční základna Jednoty, jak byla o tom zmínka v minulých létech. Na počest 40. výročí SNP uzavřeli členové socialistický závazek na získání dalších členů a na odpracování 850 brigádnických hodin na akcích MNV a údržbě tělovýchovných zařízení.