Z kroniky Včelné díl VI – ROH

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

ROH

Místní výbor ROH se schází pravidelně každý měsíc k projednání záležitostí organizace a napomáhá řešit úkoly sdružených národních výborů v zájmu účelné spolupráce. Zapojuje členy - pracovníky národních výborů a zaměstnance služeb řízených národními výbory - do soutěžení, zejména při plnění akcí "Z". Tradiční jsou oslavy MDŽ spojené s členskou schůzí. Z prostředků organizace - Fondu kulturních a sociálních potřeb - jsou financovány rekreační pobyty zaměstnanců, lázeňská léčba, sociální výpomoci, kulturní akce, vstupenky a jsou poskytovány půjčky zaměstnancům při výstavbě a na bytové zařízení. Každým rokem je určitá část prostředků rezervována na společný zájezd. Minulá léta navštívili Terezín, Liberecké výstavní trhy, Babiččino údolí, Safari a Hradec Králové, Bratislavu a další místa též v BLR.