Z kroniky Včelné díl VI – K výstavě Miroslava Nováčka

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

K výstavě Miroslava Nováčka

Miloslav NOVÁČEK vystavuje: V červnu tohoto oslavil Miloslav Nováček své šedesáté narozeniny. Jeho bohatou životní žeň popsal v naší kronice již kronikář Jiřička v díle V. roku 1973 zde a zde.

K jeho jubileu uspořádalo Okresní vlastivědné muzeum v Čes. Krumlově, spolu s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou, výstavu jeho prací. V příloze kroniky ukládáme publikaci vydanou k této výstavě a článek z Jihočeské pravdy z 17. června 1983. K našemu umělci se ještě vrátíme.