Z kroniky Včelné díl VI – Plesová sezona

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Plesová sezona

Většina našich organizací reprezentuje se pro veřejnost na svých plesech. Bývá to také slušný zdroj příjmu pro organizaci, který umožňuje další činnost. V roce 1983 "roztančili faldy" na parketách našeho Kulturního domu:

29. ledna ples - Sdružení rodičů přátel školy a Mateřské školy. Účast as 140 občanů. Měl pěknou úroveň.

15. ledna: Ples Českého svazu požární ochrany (ČSPO) za účasti 170 požárníků a občanů.

5. února: Ples základní organizace českého svazu žen "Společenský ples" s hudbou "Rozvařilka"

11. února: "Staročeský ples" Obce Baráčníků s hudbou "Skalačka" Bohaté kroje, účast 180 občanů.

13. února: Dětský karneval - pro děti připravil ČSŽ. Celé odpoledne patřilo 150 účastníkům.

18. března: Taneční zábava Svazarmu. Tančila mládež i z širšího okolí. Pestrý program.

3. dubna: Pomlázková zábava Obce Baráčníků. Jarní veselice.

12. listopadu: "Posvícenská zábava" Obce Baráčníků, tradiční veselice za bohaté účasti 150 občanů.

3. prosince: Taneční zábava SSM - mládežníci připravují vlastní hudební sbor. Účast 183 mladých. Organizují družební setkání s okolními organizacemi.