Z kroniky Včelné díl VI – Obyvatelstvo

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Obyvatelstvo

Pohyb obyvatelstva:

Počet obyvatel k 1.1.1983: 1.237 z toho 619 mužů a 618 žen
    + narozených     15     6     9
    + přistěhovalí    32     16     16
    - zemřelí       19     10     -9
    - vystěhovalí     22     13     9 
              -------------------------------
    K 31.12.1983:   1.243 celk. 618 mužů  625 žen 
    --------------------------------------------------