Z kroniky Včelné díl VI – Zemřelí občané

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Zemřelí občané

V roce 1983 rozloučili jsme se, ale dále uchováme v milé paměti následující naše občany:

8. ledna   Petříková Marie, Tyršova 124 ve věku 61 let
8. února   Havlová Marie, Withanova 189 - 83 roků
21. února  Vazda Jaroslav, Withanova 206 - 62 "
13. března  Babka Václav, Gen. Sokolovského čp 135,
       nedokončil svůj 88. rok - astma-chřipka
       Šerhakl Josef, ul. 5. května 47: 76 roků
26. května  Mareš Vojtěch, Husova 80: 72 let
       kornatění tepen
17. května  Witzanová Anna, 5. května 15: 84 let
       ATS mozkových cév
6. června  Princová Stanislava, 5. května 256
       ve věku 52 let - ischemická choroba.
15. června  Vinický Alois, Dlouhá 184: 82 roků
       kornatění tepen
2. července Tremlová Karla, Zahradní 100: 92 roků
       jedna z nejstarších občanek - ATS 440
6. října   Nejdl Vladislav, Lesní kolonie 245
       ve věku 84 let
11. října  Černá Kateřina, Na vyhlídce 180: 78 let
17. října  Vávra Josef, Jiráskova 140: 81 let
       embolie a pulmonalis 453
11. listop. Papoušek František, Tyršova 235: 77 let
       bronchitis chronika
15. března  Klenková Kateřina, 5. května 141: 88 let 
       D 414
24. listop. Zikešová Marie, Withanova 172: 77 let
       morbus collis ischenicus
20. listop. Hamplová Marie, 5. května 69: 76 roků.
23. ledna  Houdek František, Lesní kolonie 252
       ve věku 74 let.
Pintrová Iveta Včelná Husova ul. 363: 1 děcko zemřelo
       po narození