Z kroniky Včelné díl VI – Na závěr roku 1983

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Na závěr roku 1983

Opět se zastavujeme na konci roku, obrátili jsme poslední list z kalendáře, kde jsme zapisovali termíny naší práce i běžné události. Už jsme i ten poslední den v roce oslavili a pozdvihli číši k přípitku do roku nového. Je to i vhodná příležitost, abychom se zeptali, jaký to byl rok?

S uspokojením můžeme říci, že byl úspěšný, že se nám dobře dařilo v práci i při dobré pohodě ve dnech odpočinku. Užili jsme jej v míru i když zlověstné mraky se vybíjely v bouřích na několika místech naší planety. Prožívali jsme jej v zápase o zachování míru a odzbrojení, za svět bez válek, za přátelství mezi národy. S nadějí, že lidstvo najde cestu, na které by technický pokrok byl užíván jen pro dobro člověka v souladu s přírodou a přírodními zákony. Cestu k opravdovému lidství, v němž by mravní hodnoty byly vedoucí silou, která by mu dala najít opravdový smysl života na této planetě.

Můžeme říci, za všechny včelenské občany, že jsme si také dobře rozumněli a ve společném úsilí udělali pěkný kus díla. Zhruba v polovině obce jsou zavedeny vodovodní přípojky a z části je zajištěn materiál pro budování další vodovodní sítě, kromě dalších menších akcí.

A tak se těšíme, že naše ulice i zahrádky a domky dostanou konečnou úpravu - slušivý kabátek k oslavě 200. výročí založení obce VČELNÁ.

Těšíme se a víme, že již k tomu není daleko a že to DOKÁŽEME!

Ve Včelné, březen 1984.

Předseda MNV

Václav FRÍD