Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Pohyb obyvatelstva a nově zkolaudované domy

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Pohyb obyvatelstva a nově zkolaudované domy v roce 1993

 Pohyb obyvatelstva
   narozených    19
   zemřelých    10
   přistěhovaných  48
   odstěhovaných  36

   K 31.12.93 je v obci hlášeno 1352 osob
   z toho mužů = 697, žen = 655

   Nově zkolaudované domy
   čp.
   475 - Miesbauer, Úzká ul.
   476 - Prokešová, ul.5. května /za cukrárnou/
   477 - /Lesy Hluboká/ za mateřskou školou u betonky
   478 - cukrárna, Úzká ul.
   479+480 - dvojdomek, Poláčků, Dlouhá ul.
   481 - Šlinc ml., ul.5. května
   482 - Ťoupal Radek, Lesní /Hockeyista-profesionál/
   483 - Hebík, Tyršova roh Jiráskovy /hudebník/