Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1995 - Pohyb obyvatelstva, přírůstky domů

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1995

Pohyb obyvatelstva, přírůstky domů (stav k 31. 12. 1995)

přírůstek         úbytek
---------------------   ---------------------
Přihlášení     18   Odhlášení      7
Narození      10   Zemřelí      14
Dočasně ubytovaní
     cizinci 17   Odhlášení cizinci  4
---------------------   ---------------------
Celkem       45             25

Celkový počet obyvatel v obci (včetně cizinců) = 1396
Celkový počet obyvatel v obci bez cizinců    1383

Přírůstky domů: popisná čísla byla přidělena od 490 do 496,
přírůstek nových domů za rok 1995 činí 7.