Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1996 - Změny v počtu obyvatel, nové domy v roce 1996

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1996

Změny v počtu obyvatel, nové domy v roce 1996


přihlášení k trvalému pobytu ............ 39 (16 mužů, 23 žen)
narození ................................ 11 (4 + 7)
přírůstek obyvatelstva celkem ........... 50 (20 + 30)
odhlášení ............................... 33 (13 mužů, 20 žen)
zemřelí ................................. 12 (6 + 6)
úbytek obyvatelstva celkem .............. 45 (18 + 26)
celkový počet obyvatel k 31.12.1996 ... 1358
dočasně ubytovaných cizinců ............. 29
celkem žijících v obci ................ 1387
(cizinci: Slovensko 14, Ukrajina 7,
 Jugoslavie l, Rakousko 1, Německo 1, USA 1)

Nově zkolaudované domy za rok 1996:
497 Šácha ( Tyršova )
500 Riško (tř. 5. května)
498 Hájek (Nádražní)
501 Buchmannová (Husova)
499 Kysela ( tř. 5. května)
502 Dryje (Družstevní)