Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Dvacet let od vzniku CHARTY 77

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Dvacet let od vzniku CHARTY 77

Dne 1. ledna 1977 vyšel u nás, v tehdejší ČSSR (Československé socialistické republice), ilegálně text prohlášení Charty 77. Rovněž tento dokument naleznete uschovaný pro budoucí časy v letopiseckém archivu. Proč? Aby si jej budoucí generace mohly přečíst. Proč? Aby se každý mohl přesvědčit a posoudit, zda se jedná o štvavý protikomunistický pamflet, jak tento dokument v tehdejší době označila komunistická vládnoucí strana. Možná, že těžko budou následné generace chápat, jaké to u nás byly politické poměry, které zakazovaly svobodu slovního projevu. Zaznamenejme však další pokřivenost tehdejšího komunistického systému. Text Charty nesměl být veřejně publikován. A aniž znali naši občané text Charty, museli jej odsuzovat. To se provádělo tak, že byli nuceni podepisovat tzv. Antichartu, text, kterým se odsuzovala Charta. Antichartu musela podepisovat hlavně vrstva inteligence.

Co vlastně obsahovala Charta. Velmi slušným a mírným způsobem vyzývala tehdejší komunistické vedení, aby dodržovalo mezinárodní závazky, které podepsalo. Byly to mezinárodní dohody o dodržování lidských práv a svobod. Nic víc nebylo požadováno, pouze snaha o dialog s mocí, která závazky z dohod nedodržovala. A jsme opět u problematiky zákonnosti, o níž jsme hovořili v kapitole I. Charta má svou působnost i do dnešních časů. Přibližme si její aktuálnost pro současnost. Pravdou zůstává, že princip zákonnosti nelze posuzovat absolutně. Nelze dosáhnout stavu, aby všechno dění ve společnosti probíhalo ve jménu obecné spravedlnosti. Absolutní spravedlnost není reálná. To platí jak pro velkou politiku státní, tak pro malou až nejnižší politiku v malé obci. Spravedlnosti se můžeme pouze přibližovat. Vždy je ale reálná možnost, že někomu či něčemu bude ublíženo, ukřivděno. Při těchto úvahách se dostáváme k uvažování o pojmu pravda. Co je pravda? Co je právo? Je to vždy úmluva, dohoda. Pravda, právo, spravedlnost, jsou pojmy částečně relativní. Vyjádřeno jinak, pojem PRAVDA obsahuje subjektivní výklad, osobní pochopení. Člověk si ale musí uvědomit, že žije ve společnosti, která se řídí dohodnutým řádem. Tak je tomu v demokracii. Ta dohoda jest dialog a ten se v totalitních režimech nepovoloval. Každý režim však vyžaduje, aby se jedinec podřizoval řádu společnosti, jinak nemůže panovat pořádek.

Charta 77 říká: dodržujte, lidé, mezi sebou to, co jste přijali jako své zákony. A buďte k sobě slušní a tolerantní. To je obecný ideový odkaz Charty 77 po dvaceti letech.