Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Finanční hospodaření v roce 1997

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Finanční hospodaření v roce 1997

Přestože obec měla v roce 1997 různá mimořádná vydání, která hlavně souvisela s realizací investičních staveb, bylo k 31. 12. 1997 dosaženo finančního přebytku ve výši 1.333.957,- Kč.

Uveďme si nejprve v přehledu, jak dopadla finanční bilance za rok 1997:

Skutečné příjmy:

	Daňové           7.533.384,- Kč
	Nedaňové           667.098,- Kč
	Kapitálové prostředky   2.302.134,- Kč
	Vlastní příjmy (součet) = 10.502.615,- Kč
	Dotace           1.098.000,- Kč
	Prostředky z roku 1996   1.272.000,- Kč
	Celkový součet      12.872.615,- Kč 

Zaznamenejme zvláště cenný daňový výnos z tzv. živnostenské daně, který pro rok 1997 představoval 3.207.852,-Kč, což je nárůst, neboť tato daň v roce 1996 vynesla obci 2.698.397,- Kč. Tuto daň získává obec od podnikatelů a živnostníků, kteří mají trvalé bydliště ve Včelné. Úřední název pro tyto poplatníky je fyzické osoby.

Skutečné výdaje:

	Běžné výdaje        4.152.537,- Kč
	Investiční výdaje     7.386.221,- Kč
	Výdaje celkem =     11.538.758,- Kč 

Jak již bylo výše uvedeno, skončilo roční hospodaření s přebytkem, který obec nutně potřebuje do začátku roku na finanční překlenutí prvních měsíců, neboť daňové příjmy začnou na náš účet přicházet v největší míře až od poloviny roku.

Nyní si ještě v přehledu uvedeme hlavní výdajové položky z investičních staveb roku 1997:

	Rekonstrukce budovy obecního úřadu  1.923.343,- Kč
	l. etapa obnovy místních komunikací 7.079.179,- Kč
	Nové části veřejného osvětlení     187.000,- Kč
	Plynofikace Kulturního domu      359.000,- Kč
	Opravy kanalizace, vodovodu      532.000,- Kč