Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Obec přispívá na udržení městské hromadné dopravy

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Obec přispívá na udržení městské hromadné dopravy

Už v předchozích letech se objevovaly zprávy, že stát přestane finančně dotovat městskou hromadnou dopravu a že tato povinnost bude přesunuta na obce a města. Město České Budějovice přispívalo na provoz MHD (městské hromadné dopravy) ze svého rozpočtu, ale okolní obce, do nichž doprava jezdila, nikoliv. Proto bylo letos během roku rozhodnuto, že pro příští rok, tj. 1998, připadne i obcím přispívat svým podílem k úhradě MHD. Stát bude přispívat dále na vozový park, ale provoz MHD si musí dopravní podnik prokalkulovat sám. Není možné zavést tzv. ekonomické jízdné, protože podle propočtů by jízdenka přes pásmo stála 19 až 20 korun. Bylo proto stanoveno, že v současnosti je pro cestující únosné, aby základní jízdenka ve městě stála 4 koruny a jízdenka přes pásmo dvojnásobek. Na Včelnou, což je jízda přes pásmo, bude stát jízdenka 8 Kč, pro důchodce bude cena poloviční. Důchodci starší 70 let mají dopravu zdarma. Slevy platí též pro žáky a občany mající invalidní průkazy. Na základě této kalkulace požadoval dopravní podnik pro Včelnou roční příspěvek ve výši 1,2 milionu korun. Tato částka by samozřejmě byla citelným zásahem do obecního rozpočtu. Psaly se připomínky do novin, některé obce vůbec odmítaly uvažovat o příspěvku. Probíhala další úřední jednání. Výsledkem bylo, že DP (dopravní podnik) snížil pro naši obec svůj požadavek na 907.567 Kč. Nyní bylo na obecním zastupitelstvu, jak rozhodne. Padaly různé návrhy. Na příklad snížit počet denních spojů z 29 na 19, ale tento návrh neprošel. Zvažovalo se i odmítnout MHD vůbec a pokusit se zajistit dopravu soukromým autobusem. Objevila se však řada překážek, proto ani tento návrh nebyl schválen. Nakonec se muselo hlasovat pro přijetí podmínek dopravního podniku. Poměr hlasů byl 5 ku 4 pro přispívání DP. Obec tedy bude od příštího roku dotovat dopravnímu podniku provoz MHD do naší obce, a tak tomu zřejmě bude i v dalších letech. Náš obecní rozpočet se tak sníží téměř o jeden milion korun.

Pro posouzení vytíženosti MHD provedl OÚ v červnu t.r. snímek počtu přepravovaných osob na linkách číslo 7 a č. 18. Pro budoucí časy může být zajímavé k porovnání vývoje uvést si tato čísla:

Denní přeprava
	spoj č. 7 ze Včelné do Budějovic  434 osob
	      z Č.B. do Včelné     487 "
	spoj č. 7 ze Včelné do Boršova    61 osob
	      z Boršova do Včelné    66 "
	spoj č. 18 ze Včelné do Budějovic  84 osob
	      z Budějovic do Včelné   80 "