Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Historická fakta k zavedení městské hromadné dopravy do Včelné

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Historická fakta k zavedení městské hromadné dopravy do Včelné

Až do roku 1960 museli obyvatelé Včelné jezdit do města buď vlakem nebo státními autobusovými linkami. I když se po válce zvyšoval počet dopravních spojů autobusů, stále to nebylo dostatečné. Zvláště neúnosně bývaly přeplňovány spoje přepravující žáky do škol. Budějovická městská doprava, což byly v této době jak trolejbusy tak i autobusy, končila v našem směru v Rožnově u bývalé německé školy. Odtud trvá chůze do Včelné pěšky kolem půl hodiny, podle toho kde má včelňák své bydliště. Popud k zavedení MHD do Včelné případně do Boršova a do Březí přišel z bývalé Zátkovy továrny ve Březí. Tento národní podnik - Jihočeské mlýny a pekárny, zvyšoval výrobu a potřeboval zajistit příliv nových pracovních sil, které byly v místě již vyčerpány. A tak začalo vyjednávání, podávání žádostí a hlavně intervencí po linii komunistické strany. Možná v budoucnu může být čtenáři těchto zápisů neznámo, proč právě jednání po linii KSČ (komunistické strany). Protože v letech po roce 1948 bylo v našem státě takové politické uspořádání, že rozhodující slovo ve všech veřejných záležitostech měla právě KSČ. Byl to tzv. princip vedoucí úlohy strany (KSČ). Tak tehdy se komunističtí funkcionáři zasadili o zavedení MHD do našeho regionu a skutečně během jednoho roku zajistili nové autobusy MHD, což byl rozhodující faktor zavedení dopravy. To se odehrávalo v letech 1959 až 60. Od l. září 1960 začal zkušební provoz z Budějovic přes Včelnou do Boršova. Dělnické spoje jezdily až do Březí před továrnu. Podle jízdního řádu jezdil první ranní autobus ve 4 hodiny a poslední ve 23 hodin, tedy asi jako dnes, snad možná i o něco výhodněji. Intervaly mezi jednotlivými spoji byly 20 až 40 minut. V roce 1960 stála jízdenka z města do Včelné 1,40 Kčs a do Březí 2,20 Kčs. Dělnická traťovka na měsíc do Včelné se kupovala za 40 korun, žákovská za 12 Kčs na jeden spoj a 18 stála tzv. traťovka na všechny spoje. Není třeba zdůrazňovat, že spokojenost se zavedením MHD do Včelné byla neskonalá. Bylo to citelné zvýšení životní úrovně.

Údaje k této historické glose jsem získal od pana Bohuslava Šandery st. (roč. 1921), který v 60. letech byl zaměstnán na odboru dopravy městského národního výboru v Českých Budějovicích. Tehdy bydlel ještě v Boršově, dnes má již postavený domek ve Včelné.