Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - O změnách na včelenském nádraží a na poště v Boršově Poříčí

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

O změnách na včelenském nádraží a na poště v Boršově Poříčí

V této pamětní knize je na stránkách 86 až 88 záznam o našem nádraží, v němž se popisuje jeho devadesátiletá historie. V letošním roce proběhly na naší železniční stanici větší stavební činnosti. Směrem k silnici byl přistavěn k hlavní budově celý nový budovní trakt, v němž bude umístěno zabezpečovací zařízení pro chystanou elektrifikaci trati. Zároveň se provedly další stavební úprav uvnitř. Zdá se to neuvěřitelné, ale teprve letos se dočkali zaměstnanci zdejší stanice splachovacích záchodů a dalších zlepšení v sociální vybavenosti pro cestující, ale nové záchody prozatím postaveny nebyly. Budova nádraží se také plynofikovala.

Modernizace železnice v našem rajonu postupuje poměrně pomalu. V příštím roce se má postavit třetí kolejiště a poté se budou postupně dělat přípravné práce pro elektrifikaci celé trati.

V roce 1995 byla uvedena do provozu nová budova poštovního úřadu v Boršově - Poříčí. MHD s povděkem přivítali občané Včelné, protože předtím museli docházet na poštu až do Boršova. Poněkud méně vyhovuje některým lidem provozní doba na poště. Nevyhovuje hlavně pracujícím.

Pošta zavírá v 15 hodin a peněžní úsek je otevřen jen do 14 hodin. Pouze ve středu je na poště otevřeno do 17 hodin. Občané, kteří si nemohou v uvedené provozní hodiny vyřídit své záležitosti na poště, jsou odkázáni na pomoc jiných.

V rajonu naší pošty došlo v tomto roce k podstatné změně, kterou je třeba zaznamenat. Od dob vzniku poštovního úřadu v Poříčí, později Boršově-Poříčí, patřily do tohoto poštovního rajonu kromě Poříčí, Boršova a Včelné též tyto obce či osady za levém břehu Vltavy: Homole, Vrábče, Černý Dub, Koroseky, Zahorčice, Kroclov a Jamné. Tyto vyjmenované obce byly letos administrativně přiřazeny pod poštu České Budějovice. Budějovická pošta zajišťuje s těmito obcemi a osadami poštovní spojení pomocí dodávkových služebních aut. Naše pošta slouží už pouze pro Boršov (směrovací číslo 373 82) a Včelnou. Do Včelné zajišťují roznášku denní pošty dva listonoši a pro Boršov pouze jeden. Administrativně tedy naše pošta velmi zeštíhlela.